Tài nguyên (Tiếng Việt)

Video nuôi dạy con 

Hướng Dẫn Hiệu Quả

Cha mẹ thường hỏi, "làm cách nào để con tôi nghe lời tốt hơn?" Trong video này, chúng tôi đưa ra các mẹo về cách đưa ra các hướng dẫn một cách hiệu quả để tăng khả năng phản hồi của con bạn đối với bạn. 

Lời Khen Ðặc Biệt

Một chiến lược nuôi dạy con cái tuyệt vời là khuyến khích những hành vi tốt thông qua những lời khen đặc biệt. Trong video này, chúng ta nói về lời khen  đặc biệt là gì, lợi ích của việc tham gia vào nó và thực hành cách chuyển lời khen thông thường thành lời khen ngợi đặc biệt. 

Lịch Trình Và Thói Quen Làm Bài Tập

Trong video này, chúng tôi giải thích tầm quan trọng của bài tập về nhà và xác định một số chiến lược để giúp người chăm sóc hỗ trợ con họ thành công ở trường. 

Cách Ly Thời Gian

Trong video này, chúng ta thảo luận về “cách ly thời gian” là gì và các yếu tố chính giúp thời gian tạm dừng hiệu quả.